Beskrivning

Stuart / Queen of Scots, drottning av Skottland och Frankrike

Källor

Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Edelfelt kan föreställa sig "tjocka Thyra" i "kejserlig kunglig ståt" på festen för Bjørnson; hon hade väl Maria Stuarts krage och svärtade ögon.