Beskrivning

fransk baron, oidentifierad, Edelfelts stavning av namnet är oklar, du Piu och di Piu i olika brev

Källor

Inga källor
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Den här dagen är det middag igen, denna gång hos Vallery-Radots; Pasteur tar första gången efter sjukdomen på sig fracken och kommer för Ellans skull; andra gäster är Francois Coppée, baron och baronne Du Piu och några politiker.
Paris 22 maj 88. 22 maj 1888
På middagen satt Ellan mellan Vallery-Radot och baron de Piu, som är en "gammalfransk militär typ".