Beskrivning

fransk markis

Källor

Inga källor
Paris 22 maj 88. 22 maj 1888
Middagen hos Vallery-Radots bjöd på allvarligt, lärt, vittert och litet reaktionärt folk; Coppée var underhållande, men påminner om en katolsk präst; Ellan tyckte bäst om gamla markis Saint-Hilaire.
Saint-Hilaire är forskare på sitt gods sex månader av året; sex månader är han i Paris eller på resor.