Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris 13 juni 1888 13 juni 1888
All möjlig otur med porträttet av Vallery-Radot; just nu kan han inte sitta modell eftersom hans bästa vän Gouvion de Saint-Cyr håller på att dö.