Beskrivning

Källor

Inga källor
Paris 20 juni 1888 20 juni 1888
Henry Greville (Louise Durand) är glad och trevlig; liknar Kenny Enehjelm och är korpulent som Hugo [Standertskiöld?].