Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amiral, guvernör, naturvetenskaplig samlare, godsägare

Petersburg d. 26 nov. 1881 26 november 1881
Osäker koppling I går var här en gammal general Furuhjelm, bror till Canutus, som ville göra min bekantskap och erbjöd mig tvenne rum hos sig, ifall jag ville flytta – en egendomlig idé, som fru Etter tog illa upp. Gubben uttryckte sig bara illa, det var hela saken. För resten var han utomordentligt artig och bjöd mig på middag någon dag i nästa vecka, när jag sjelf ville bestämma
Fredag – [1889] 1 januari 1889
Brev från amiral Furuhjelm, som ber om räkningen för dotterns resa; svårt att skriva räkning utan att konsultera Berta Edelfelt; Edelfelt kommer att glömma bort många utgifter.