Beskrivning

svensk teolog, professor, ärkebiskop, orientalist, hörde till Edelfelts farmors släkt

Fragment 1 januari 1872
Edelfelt ber hälsa Erik Benzelstierna att det på Gripsholm finns goda porträtt av 3 ärkebiskopar Benzelius, och ett av Lars Benzelstierna.