Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk greve

Källor

Inga källor
Verldsutställningen 7 nov. 89. 7 november 1889
Försökt få tag i greve d'Ormesson för att på Dreyfus och Londéns anmodan tala om hederslegionens officersgrad för Londén, eftersom Runeberg fick den i samband med världsutställningen 1878; rädd att dett var Dreyfus trick för att få hålla sig framme.
Fått vänta på d'Ormezzon i 4 timmar; d'Ormesson om Edelfelts konst och Meissoniers roll i att han fått hederslegionens officersgrad.
d'Ormesson gav inte mycket hopp för officersgraden för Londén, men lovade tänka på saken.
Paris tisdag 3 December 89 3 december 1889
Beckers notis var besynnerlig; nu är det tre personer som tar äran åt sig av Edelfelts hederslegionsgrad: Becker, Londén och Meissonier; varken d'Ormesson eller Meissonier talade om Becker.
Kjøbenhavn 9 april 94 9 april 1894
Moltke förde mig in genom en massa salar, in i diplomat salen, der också länsgrefvarne stodo. Der var det som på eget hemman,ty Pasteur, Madame Pasteur och Koki kommo jublande emot mig grefve D'Ormesson kände också igen mig stax – jag togs omhanda af ryska legationen och grefve Muraview som kom i hog mig från Paris då rättades lederna – en maskalk kommer in, slår i golfvet med en silfverstaf, alla ryggar krökes och alla damer niga till jorden och en träder deras majestäter följda af hela familjen – Först kom kungen Muraview presenterrade mig som "une de nos gloires"– och kungen genmälte: Mais comment donc, je connais M. Edelfelt et nous avons pu admirer ces oeuvres ici à Copenhague meme –, så kom drottnigen, döf, stendöf och aimabel, tog mig för en annan och sade med ett älskvärdt leende "vous venez en doaite ligne du Caucase n'est ce pas" Muraview protesterade, men det halp ej, hon höll på sitt Kaukasus. – Senare på aftonen hade jag äran länge samtala med hennes Majestät men hörde ej mycket af hvad hon sade.