Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Carl Gustaf Estlander

Källor

Paris 4 mars 1895 4 mars 1895
lördags aftonen tillbragte jag med Estlanders på Café de la Régence. De voro mycket krya och ha ej lidit så fasligt af kölden. C.G.E. sade att det fula vädret varit rigtigt skönt emedan det tvungit honom att sitta hela dagen på biblioteket, så att han kommit att arbeta mycket denna vinter.
Paris lördag 9 mars 1895 9 mars 1895
Estlanders skola komma till mig endera dagen för att se på mina nya (ännu ofärdiga) skizzer till Univ. målningarne
Paris söndag 10 mars 1895 10 mars 1895
så gingo vi på den s.k. finska klubben på Café de la Regence der vi träffade Estlanders, fröknarna Hagelstam (Thyra och en annan, som kommer efter Sanny och Enni – , längre nedåt kan jag ej följa med) – hvari de skola "utbilda" sig här vet jag ej. Fröken Lindgren fröken Kurtén m.fl. – Estlanders äro mycket lifvade – han är ju mycket beläst och kunnig fastän han saknar gnistan – hon säger ju saker som ofta icke att så djupa och träffande. – Fröken Lindgren gjorde det bästa intrycket af alla – glad, nöjd, – en som vet hvad hon vill, här åtminstone, som har sin verkningskrets och trifs deri.
Paris 14 mars 95 14 mars 1895
I dag har jag bedt herrskapet Estlanders komma hit kl. 4 för att se på skizzen. Jag är rätt nöjd med den nya. Dock är det att antaga att de ej komma att förstå den. Emellertid bjuder jag dem på mellanmål – pastej, bakverk, frukt och champagne. Kunde E. blott utverka att jag i framtiden får litet mera betalning för detta stora arbete.
Det drar gräsligt här i ateliern i dag – Kakelugnen håller på att slockna och jag skall gå och be conciergen elda en ny stor brasa till Estlanders komma. Sjelf går jag nu och köper "gott" åt dem.
Paris fredag 15 mars 95 15 mars 1895
Estlander tycktes nöjd med den nya skizzen till Pehr Brahe, men uttryckte sin förnöjelse på detta långsamma, säfliga sätt, så att jag länge var i ovisshet om hans mening. Professorskan var ej med, endast döttrarna Hedvig och Sigrid. Den förra frågade mycket efter flickorna. De fingo pain au foie gras, tortor, biscuits de Milan och champagne, och sågo nöjda ut. C.G.E. lofvade tala för att jag skulle få mera betalt, isynnerhet om jag gjorde taflan i fresk. – Ordet al fresco skulle göra susen – stoltheten öfver att al fresco målningar i Universitetet skulle lossa på pungbandet. Jag skall verkligen försöka lära mig måla al fresco – Wuorio försäkrar mig att jag lätt skulle lära mig det.