Beskrivning

förgyllare [av ramar m.m.?]

Källor

Inga källor