Beskrivning

förlovad, senare g.m. Dagmar (Signe) von Frenckell

Källor

Riddarhusets stamtavlor, Lode från Livland A173, tab. 19(Wä)

Odaterat 1 januari 1886
Dagmar von Frenckell var fin och världsdam, är förtegen om sin fästman; Edelfelt tror att hon sagt ja bara för att komma bort från Lodes kurtis, Helsingfors och sin mor.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Dagmar von Frenckell är skeptisk och blaserad: hon tror inte på kärleken, trots att hon ska gifta sig med en tjerkess den 26 februari.