Beskrivning

tjänstejungfru från Borgå, biten av rabiessmittad hund 1886

Paris, Onsdag d. 14 april 1886 14 april 1886
Pasteur menar att de rabiessmittade helsingforsarna kommer att repa sig, eftersom rasen är stark; Edelfelts kommentar om folktyperna; har talat finska med dem; köpte apelsiner, bröstsocker och brända mandlar åt pojkarna Gustafsson och Finér; pigorna förklarade att de hade det bra i Paris; beskriver pigornas utseende, inga tavastländska käkar.