Beskrivning

drottning av Saba, biblisk gestalt

Källor

Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Ellan de la Chapelle ska vara drottningen av Saba; Jarl Hagelstam blir väl Salomo då?