Beskrivning

konstsamlare, konstkritiker och konsthistoriker, ägare av tidningen Gazette des Beaux-Arts från 1885

Källor

Paris, tisdag d. 11 maj 86 11 maj 1886
Osäker koppling Tidningen Gazette des Beaux Arts huvudredaktör kommer på visit för att tala om teckningar.