Beskrivning

drömmens gud i den grekiska mytologin

Källor

Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Edelfelt har skrivit till Berta Edelfelt; Ellan har köpt "de invisibla nätena" osynliga nät [till Berta uppenbarligen]. Eftersom Ellan redan "ligger i Morfei armar", sover, vill Edelfelt inte störa henne med att fråga var de är; han sänder dem sinom tid.