Beskrivning

friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born, sedermera författare