Beskrivning

finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born