Beskrivning

dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, g.m. Carl Anton Alexander Jägerhorn af Spurila, skild 1881