Beskrivning

dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin

Källor

Finlands Adelskalender 1872.