Beskrivning

innehavare av Haiko gård, dotter till generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan von Jacobson och Emilie Ellis, g.m. Sebastian von Etter

lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Fru Etter tog Alexander [Heyden?] för en av sina söner och klappade honom på kinden till allas förnöjelse; "Stort spektakel då Alexander vände sig om".
Fru Etter ber Alexandra Edelfelt fråga Mischa Walleen om en del av hennes möbler får stå i villan över vintern, eller till slädföret.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Har skrivit till fru Etter; har skickat en låda med syltade frukter till Lily von Etter; Chambure har skickat en låda syltade frukter till Annie och Berta Edelfelt; båda adresserade till fru Etter i S:t Petersburg för att det inte skulle bli krångel med tullen.
Paris torsdag d. 10 juni 86 10 juni 1886
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt om råd gällande presenter till fru Etter och Lily Etter.
Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Edelfelt kommenterar uppenbarligen moderns skildring av fru Etters tankar om "le monde", societeten, societetsfolk; Edelfelt tycker att hon verkar njuta av att slaviskt följa konvenansens bud.
Fredag d. 14 Jan 1887 14 januari 1887
Edelfelt har skickat Annies och Berta Edelfelts korsetter och två borddukar åt Alexandra Edelfelt; japanskt bläckhorn och dito träbricka, som tante Gadd eller Annie eller Berta vill ha? Några japanska ritböcker åt fru Etter; produktionen av japanskt tappar i kvalitet; korsettmakaren Malbraud skickar allt via Sverige.
Berlin d. 23 / 1 88 Hôtel Continental kl. 6. e.m. 23 januari 1888
Edelfelt och Ellan de la Chapelle-Edelfelt [som gifte sig i januari 1888] kom fram med tåget till Berlin klockan sex på morgonen; de kom från S:t Petersburg där familjen von Etter, Nikolaj Nikolajevitj Manzey, [Alexis?] Gripenberg, fruarna von Kræmer, Boije och Eugenie von Etter följde dem till tågstationen med blommor och konfektaskar; det är ledsamt att inte kunna bjuda av konfekten till Alexandra Edelfelt som tycker så mycket om konfekt från Petersburg; de hade elegant sällskap också på tåget där Lord Randolph Churchill med lady hade sovkupén bredvid.
Paris 3 juni 1888 3 juni 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".
Saaris 5 okt aftonen. 5 oktober 1888
En del saker kanske kan skickas från Haiko; blir det billigare som Marie föreslagit, att man skickar nyckeln till fru Etter och hon låter sitt tjänstefolk mot ersättning bära ner sakerna till ångbåten? Ifall det blir, låt Annie Edelfelt skriva till fru Etter och Marie bestyra om nyckeln.
Be fru Etter skicka också det vita staffliet och all duk som finns i Haiko.