Beskrivning

korpral, fiktiv person i Carl Michael Bellmans diktverk Fredmans epistlar

Källor

Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Edelfelt har tillsammans med farbror Leuhusen ridit till Dunke Hallar för att se soldater exercera med att skjuta mål; kompaniet under kapten Fredrik Kugelbergs ledning bestod av både unga svenska soldater, "söner till krigare som blödde på Leipzigs slätter Lützens kullar", och gamla fredliga krigsmän som påminde om korpral Lorentz Mollberg.