Beskrivning

huvudperson i Adolph Rosenkildes bok "Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer" (1861, sv. Anders Tikjöb eller en jutländsk klockares besök i Köpenhamn)

Källor

Inga källor
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Doktor Eljert Mobeck var på sitt briljantaste humör och drev oförskämt med Gustaf och Wilhelm Heintze som han kallade Tikjobarna, efter en dansk bok om Anders Tikjobs resa till Köpenhamn.