Beskrivning

tjänstefolk hos familjen Leuhusen på Granbäck i Jönköping

Källor

Inga källor
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1 augusti 1872
P.S. Följande dag ger Edelfelt sin första omgång tvätt till Britta.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Då Alexandra Edelfelt i Helsingfors läser brevet är Edelfelt troligen inte längre på Granbäck; han har skrivit till Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, vilken han skall träffa den 15 september; på grund av att hans linnekläder varit i tvätten och Brita inte hunnit stryka dem förrän idag, har avfärden från Granbäck skjutits upp.