Beskrivning

mor till Fanny Johanna Brandt

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor II L–Ö, 1880

Kiala, den 13 Augusti 67. 13 augusti 1867
Alma Alléen och tante Gustafva Pomell är på Kiala.
De ska åka till "biskopens", och på lördag ska tante Gustafva Pomell bjuda på kaffe på Borgbacken.
Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Tant Gustafva Pomell steg i land i Skuru, där hon skulle mötas av Alma Alléen (doktorinnan från Fiskars); Gunnar Berndtson steg ombord för att följa med till Stockholm, han kom till ångbåtskajen i sällskap med Wilhelm Pipping, som skulle fara in till Ekenäs; Edelfelt fick inte nöjet att träffa Hulda Berndtson.