Beskrivning

svensk hovurmakare, föreblid för Carl Michael Bellmans halvfiktiva karaktär i Fredmans epistlar

Källor

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
Morbror Gustaf Brandt har skickat musiken till Fredmans epistlar.
Antwerpen d 2 Februari 74. 2 februari 1874
När Edelfelt och Sidney Adams tar paus spelar Adams; denne har nu lärts sig ”Längtan” ur Fredmans epistlar, samt ”Se på de sjömansgossar så raska som de gå” m.fl. visor, som Edelfelt sjungit för honom.