Beskrivning

fru, hyresvärdinna åt Schultz i Antwerpen

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 15 Februari 74. – 15 februari 1874
Edelfelt besökte med Karel Scriba den familj Schultz är inneboende hos i Antwerpen; familjen är tysk och "die Uralte", den äldsta kvinnan, är av svensk härkomst och heter Erckmann; hennes stamfar, en luthersk präst i svenska armén, hade bosatt sig i Tyskland i samband med trettioåriga kriget; där var också en släktning, herr Peeters, som agerade "rolighetsminister".