Beskrivning

polsk ledare, general, krigsminister, stred för Napoleon under Napoleonkrigen, marskalk av Frankrike

Källor

Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
Då och då såg man polacker i nationaldräkt, men de motsvarade inte föreställningen man gjort om Tadeusz Kosciuskos och Jósef Poniatowskys landsmän.