Beskrivning

man från Bithynien, kejsar Hadrianus älskling och förtrogne, förgudad efter sin död, ibland tillbedd som gud, ibland som hero

Rom, onsdag 22 mars 1876
I Capitolinska museet gladde sig Edelfelt över att se många bekanta saker, som han beundrat och tecknat så ofta förr, t.ex. skulpturerna den döende galliern, Antinous och Capitolinska Venus.