Beskrivning

i grekisk och romersk mytologi tvillingbror till Pollux, tillsammans kända som dioskurerna

Källor

Rom, måndag d. 15 Maj 76. 15 maj 1876
Edelfelt gjorde istället en spatsertur till fots på egen hand (med Giovannis tillåtelse); han gick Via di Monte, steg ned för marmortrappan till Capitoliums gård, och stod inför samma vy som hänger hemma på salsväggen: Marcus Aurelius ryttarstaty, samt Castor och Pollux med hästarna på båda sidan om den stora trappan.