Beskrivning

sjukhusbetjänt i Rom

Källor

Inga källor
Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31 maj 1876
Räkningen för de två månaderna på sjukhus blev 376 francs och 10 centimes; i drickspeng gav han på Pietro Krohns inrådan 25 francs åt Giovanni, 10 francs åt köksan och 5 francs åt Pepi, en italiensk "hospitalbetjänt"; till doktor Erhardt lämnade han föregående dag ett kuvert med 200 francs.