Beskrivning

g.m. Nils Aejmelaeus

Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Osäker koppling Ingerslev är omkring 50 år och håller på med lantbruket, populära föreläsningar och arkeologi; som bäst håller han på med ett arbete om Pompeji; hans fru liknar salig fru Eymelæus i Borgå, men mycket yngre, kanske 40 år, och har bestämt varit mycket vacker i sina dagar.