Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Triest, lördag d. 11 mars 1876 11 mars 1876
Har Alexandra Edelfelt hittat rum?; de Juslinska rummen är troligen de samma som Boije hade; de andra vill nu göra en promenad till hamnen så Edelfelt måste avsluta och hälsar hjärtligt åt alla.