Beskrivning

fosterfar till Nadeschda i diktverk med samma namn av Johan Ludvig Runeberg

Paris d. 12 Jan. 1877. 12 januari 1877
Johan Ludvig Runebergs Nadescha skulle vara svår att illustrera; där förekommer så fullkomligt olika typer, kejsarinnans hov, furstarna, Miljutin och Nadescha själv.