Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Peter Mikailovitj Lazarev

Källor

Petersburg söndag afton 30 december 1883
Några damer som jag mycket hört talas om voro der, bl.a. en fru Lazareff f. Soumarokoff – illa klädd tyckte jag. För resten kan man ej alls jemföra toiletterna med dem i Paris. De ha nog dyra kläder men sakna totalt chic. Om man frånser qualiteten af tyger och spetsar o.d, tycker jag att de unga damerna i Helsingfors äro precis lika väl klädda. – En gjorde ett undantag – en ung grefvinnan Miloradovitsch, som ehuru 20 år redan är frånskild, och nu ämnar egna sig åt skulptur, hvadan hon beger sig till Rom i rappet, för att i vår komma till Paris och se salongen der. Hon var rigtigt vacker och väl klädd – men eget nog hade hon också detta egendomligt ryska allvarliga då hon talade – detta bittra utskjutande af läpparne, som, med den ryska accenten till hjelp, ger oss utländingar ett så obehagligt intryck. Jag saknar mjukhet i deras tal.