Beskrivning

morddömd som avrättades

Paris d. 18 mars 1877. 18 mars 1877
Hela Paris är uppskakad av de tre stora mordrättegångarna mot Baptiste-Joseph Billoir, Victor Moyeaux och Godfroy, som familjen troligen läst om i Helsingfors Dagblad.