Beskrivning

i grekisk mytologi hustru till Odysseus och dotter till Ikarios

Källor

Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Igen är det tablåer hos Madame Jacquinot med Elisabeth av Thüringen och Penelope; Julian Alden Weir delar bördan, de har rådfrågats om kostymerna; på fredag går hela härligheten av stapeln.