Beskrivning

dotter till Alexander Reinhold Frey

Källor

d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Alexander Reinhold Freys död måste ha varit ett oväntat och svårt slag för Philip Forstén och alla hans många vänner, i synnerhet för Forstens, hans barn och Wiborgsborna.