Beskrivning

grevinna, g.m. generalguvernören för Finland, greve Fedor Logginovitj Heyden

Paris d. 9 februari 87 9 februari 1887
Osäker koppling Beskrivning av en visit hos Madame Freedericksz med tjugo damer i stor toilette runt ett tebord; Madame Freedericks uppmanade Edelfelt att stanna kvar för att träffa grevinnan Heyden och så dyker nya damer upp för mera konversation runt bordet; tillslut kunde han beklaga och avlägsna sig, men det hela upprepades hos grevinnan Lewenhaupt.