Beskrivning

svensk friherrinna, g.m. envoyén, kammarherren Gustaf Leonard Reuterskiöld

Källor

Paris, Tisdag d. 6 april 86 6 april 1886
Bokstaven E kommer att vara i samma sal som för tre år sedan, då Edelfelt ställde ut porträttet av Louise Reuterskiöld; salen är inte på en framträdande plats; bokstävernas placering bestäms med lottning.
Paris d. 23 maj 86 23 maj 1886
Edelfelt är bjuden på middag hos Pasteur i kväll, men kan inte gå; har lovat gå till Emile Bastien och sedan ska han gå till M. Marschall, som är japansk conseiller d’ambassade och bekant till Reuterskiölds.
Paris d. 9 Juli 86 9 juli 1886
Har fått brev från fru Reuterskiöld, som inte trivs i Amerika; hon vill höra om Salongen och ha fotografi av porträttet av Pasteur.
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Det finns rum att hyra på samma gata som Reuterskiölds bodde på.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14 april 1888
Reuterskiölds kommer till Paris; det går rykte att herr Reuterskiöld ska bli minister i Konstantinopel.
Paris 20 april 88 20 april 1888
Fru Reuterskiöld är inte naturlig; låtsas vara världsvan och överlägsen, men det är svårt med "hennes fysionomi", dvs. kropp/utseende.
Edelfelt hade hoppats på ett hjärtligare återseende med Reuterskiölds efter så många år; Edelfelt undrar dock om "mondaina" människor kan vara hjärtliga.
Fru Reuterskiöld har magrat mycket, men "flänger" ändå omkring i le monde; det verkar vara som en feber, en sjukdom; det blir väl likadant i Konstantinopel.
Fru Reuterskiöld kan inte leva utan le monde, trots att hon har ett barn.
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Edelfelt och Ellan har varit på visit hos Reuterskiölds; fru Reuterskiöld är en snobb, en gammal markisinna gjorde visit samtidigt och då såg fru Reuterskiöld inte ens på Ellan eller Edelfelt; grevinnan Lewenhaupt är av en helt annan sort.