Beskrivning

greve, general, generalguvernör över Finland

Rom d. 11 maj (thorsdag) 1876 11 maj 1876
Osäker koppling Edelfelt har ytterst dunkla minnen från den svåraste tiden; han minns inte att några danska och norska läkare flera gånger var inne hos honom; feberfantasierna kommer han däremot ihåg; i början var det Nikolaj Adlerberg som i full generalsuniform kom och underhöll honom; några dagar innan han blev sjuk hade han sett generalen på Piazza del Tritone; sedan var han övertygad om att Alexandra Edelfelt kommit till Rom; en dag då han tyckte sig vara riktigt dålig hade han talat med Mamma en lång stund om döden, livet efter detta, försoning och nåd; sålunda finns det bra mycket förstånd till och med i fullständig yra; i dag är det två veckor sedan hans sista återfall som räckte 36 timmer, och han har sedan dess inte sett några tecken av sjukdomen; Erhardt har de tre senaste dagarna bara ropat "Guten morgen, Hr Edelfelt" genom dörren och gått vidare.