Beskrivning

familjen, i S:t Petersburg, och sommargäster i Haiko hos von Etters eller Heydens

Källor

Inga källor
Paris lördag d. 29 maj 86 29 maj 1886
”Måtte ni ej få några obehag af Albedinskys med de två döttrarna och femton tjenare. Men jag fruktar minsann att vi inte alldeles kan undgå dem.”.
Paris torsdag d. 10 juni 86 10 juni 1886
Undrar hur Albedinskys med de femton kockarna och femton hästarna och oräkneliga tjänarinnorna är.
Midsommardagen kl. 12. 24 juni 1886
Det kan vara skönt att Albedinskys håller sig på avstånd.
Petersburg tisdag 23 nov 86 23 november 1886
Edelfelt använde föregående dag till att göra visiter, trots ohyggligt väder; han träffade inte familjen Albedinskij, som inte var hemma, men däremot familjen Manzey, herrskapet Armfelt och Sophie Volkov (f. Manzey).
Det var ledsamt att Edelfelt inte fick träffa Albedinskijs; han hade gärna sett om "Mammà" [frun i familjen Albedinskij] var densamma i staden som på landet [på Haiko]; Albedinskijs tar emot gäster om torsdagar och så länge kan Edelfelt inte stanna i S:t Petersburg; Koki von Etter besöker Albedinskijs varje torsdag och säger att fru Albedinskij tydligen protegerar, beskyddar, honon; Edelfelt hoppas att detta ska vara till nytta för Kokis karriär; för närvarande består Kokis arbete av att läsa alla tyska och engelska tidningar.