Beskrivning

kejsare av Ryssland

Källor

Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Jean-Léon Gérome sade att han bara haft en elev från Ryssland tidigare, Vasilij Wereschagin; Edelfelt kunde tillägga att kejsaren nyligen köpt Wereschagins tavlor och dessutom gett honom en statlig pension.
Paris, tisdagsafton. 3 Juni 1874. 3 juni 1874
Har Edelfelt redan talat om för Alexandra Edelfelt att han tillsammans med Adolf von Becker var hos den ryske målaren Alexej Harlamoff?; Harlamoff har nu fått en kallelse att komma till Ems för att porträttera kejsaren; Harlamoff har stort anseende bland målarna i Paris och ryssarna står högt inom konsten.
Paris d. 6 Febr. 1875. 6 februari 1875
*Under veckan har Edelfelt skrivit brevet till Hans Excellens, greve och ministerstatssekreterare Alexander Armfelt på franska, där han ber ministerstatssekreteraren tacka kejsaren för summan på 800 francs han fått för sina studier.
Roma d. 16 maj (tisdag) 1876. 16 maj 1876
Det är lyckligt att tronföljaren följer med kejsaren till Finland i sommar [konst- och industriutställningen]; Edelfelt hoppas att hyllningarna som visas "den ädle furste" som undertecknat lantdagsordningen skall stämma hans sons hjärta gynnsamt mot finnarna.
Rom, måndag d. 22 maj 1876. 22 maj 1876
I tidningar som Edelfelt fick hos Runebergs ser han att friherrinnan Langenskiöld dog den 11 maj; de viktigaste sakerna i tidningarna var kejsarbesöket, studenternas majfest och Johan Wilhelm Snellmans 70-årsdag.
Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Edelfelt borde hinna se kejsarståten i Helsingfors fastän han anländer den 12 juli; Hans Majestät skulle anlända den 15.