Beskrivning

rysk kejsare

Källor

Roma d. 16 maj (tisdag) 1876. 16 maj 1876
Det är lyckligt att tronföljaren följer med kejsaren till Finland i sommar [konst- och industriutställningen]; Edelfelt hoppas att hyllningarna som visas "den ädle furste" som undertecknat lantdagsordningen skall stämma hans sons hjärta gynnsamt mot finnarna.
Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Edelfelt oroar sig för kejsaren ankomst till Finland som Alexandra Edelfelt rapporterat om; undrar om han ska hinna till Finland till dess och vad han ska ha att visa upp; "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och "Lekande pojkar på stranden" är de enda, menar han .
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
"Lekande pojkar på stocken" hos Petit är såld för 5 000 åt greve Wladimir Scheremetieff som "troligen bror till vår Heydenian"; ingen av "pojktaflorna" kommer till Helsingfors; är osäkert om de hade behagat kejsaren och Alfthan; Edelfelt ska måla färdigt "I barnkammaren" som han hoppas kunna sälja till kejsarfamiljen; det är ont om tid, men ska ändå gå; hoppas vara klar att resa den 6 eller 7 juli, senast den 10 juli.
Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
"– Tikkanen skref till mig att han skrifvit till Fürstenberg för att få taflan. Så onödigt. Helsingfors publik har sett den, och kejsarn lär ej bry sig om den samt isynnerhet ej köpa den eftersom den är såld. Fürstenberg utlånar den mycket ogerna, och blir bestämdt arg, hvilket jag så väl kan förstå. – Jag är rädd att hela utställningen blir en pannkaka. Nu skrifver redan Tikkanen –".
Nyårsdagen 1886. 1 januari 1886
Edelfelt har mycket pengar: Mechelin har skickat kejsarens 5000; Edelfelt skulle vilja skicka växeln till Alexandra Edelfelt, växeln är ställd på Rothschild.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Mechelin pratade till klockan ett på natten om "sig själv och de andra", använde politisk terminologi; om Ernst Linder och August Schauman, kejsaren, Schuvaloff; Edelfelt och W. Runeberg fick inte säga ett ord.
Paris d. 29 juni 1888 29 juni 1888
Behöver egentligen inte komma hem; kan måla Kejsarens beställning i Paris; skulle ändå inte hinna göra något på två månader i Finland: skulle oroa sig för den farliga resan tillbaka och dela sin tid mellan Haiko, Saaris och Ruokolaks.
Paris 30 juni 88 30 juni 1888
Blir omöjligt att måla Kejsarens beställning i Ruokolaks, ifall hemresan blir först i september.
Paris 4 juli 1888 4 juli 1888
Målar något med "sjöfolk", ifall Kejsarens tavla kommer till i St Malo.