Beskrivning

hertig av Edinburgh, earl av Kent och Ulster, hertig av Sachsen-Coburg-Gotha

Källor

Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Hertigen och hertiginnan av Edinburgh passerade Antwerpen; Edelfelt missade dem p.g.a. att tidningarna angett fel tidpunkt; hertigparet befann sig redan på den engelska korvetten "Victoria and Albert" ute på Schelden då han anlände; Sidney Adams hade sett paret på nära håll och konstaterat att de var vackrare än på fotografierna; parets besök i Brüssel hade rapporterats "vidlyftigt" i tidningarna.