Beskrivning

överste, politiker, vice lantmarskalk, verkställande direktör för Finlands hypoteksförening

Antwerpen d. 18 Oktober, St Lucas dag, 1872 18 oktober 1873
Edelfelt ber hälsa Lulle (Julian) Serlachius och tacka för hans senaste brev; han skriver till Mille (Emil) Cedercreutz troligen i morgon eller övermorgon; det gläder honom att Alexandra Edelfelt tycker att priset på rummet är måttligt; Edelfelt håller på med ett brev till Morbror Gustaf Brandt; det vore utmärkt roligt att träffa herrskapet Antell i Brüssel.
Antwerpen Allhelgonadagen 1873. – 1 november 1873
Edelfelt sökte med ett rekommendationsbrev från överstelöjtnant Kasten Antell upp Langlois, men denne hade rest till Brügge och var inte anträffbar.
Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13 november 1873
Edelfelt har fått brev av Axel Antell; herrskapet Antell stannar i Stockholm kanske över jul; Lulle (Julian) Serlachius brev är liksom Antells obesvarat; Alexandra Edelfelt kan genom Mille (Emil) Cedercreutz hälsa dem att Edelfelt går i "skrivartankar".
Antwerpen d. 19 November 73. – 19 november 1873
Edelfelt hoppas få träffa Antells, om också efter jul.
Paris d. 8 Maj 1874 8 maj 1874
Som Alexandra Edelfelt ser har Edelfelt anlänt till Seinens strand; han var två dagar med Jules Dubois i Brüssel, där de besökte Palais ducal och Wiertz museum; sista kvällen träffade han Monsieur Langlois, till vilken han lämnade det Antellska rekommendationsbrevet; de gjorde en promenad ut till Bois de Cambre; följande morgon steg han på tåget till Paris.
Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Schybergson och Mimmi Antell passar för varandra; Schybergson kan politisera och vara viktig tillsammans med Kasten Antell och Viktor Born.
Paris d. 12 maj 87 12 maj 1887
Det är bra att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska; Kasten Antells häftiga sjukdom visar hur mycket mikrober som funnits hemma i vinter.