Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

österrikisk furste

Salzburg 10 mars 1900 10 mars 1900
Hvad de sågo fina ut herrarne, isynnerhet de gamla herrarne! Hos en perukmakare kunde jag ej låta bli att fråga hvem den gamle herren var som just gick ut, så schangtil såg han ut – och fick till svar att det var furst Windischgrätz 77 år gammal, ännu med på alla större jagter. Och officerarne voro allesammans så rena, så smärta, så enkelt hyggliga och derigenom så eleganta att jag ovillkorligen kom att tänka på de finaste svenska officerare jag sett. Damerna fann jag ej så sköna som man säger – Många likna fröken Rosen. Men alla menniskor, utan undantag ha ett enkelt och gladt och ytterst förbindligt sätt, då det gäller att knuffas på gatan eller trängas i en trappa o.d. – De äro bestämdt mycket artigare än i Paris.