Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

d.y., bankman, son till Carl Mannerheim, bror till Gustaf Mannerheim

Källor

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
C. Mannerheims och Aina Ehrnrooths förlofning förvånade mig betydligt – jag trodde att han icke skulle ha allvar med sitt slående. Att hon och alla andra i slägten äro nöjda kan jag nog förstå. Men allt hennes sångstudium de 55,000 markerna och hennes röst, de äro då bortkastade. Märkvärdigt är ändå att han verkligen fastnade. Hvad säga Sparres? Hvilka vägar har hon kommit hem? Skall hon aldrig mera ge konserter heller? Nog är det ändå klent beställt med den konstnärligheten.
2 juli 1900 2 juli 1900
I går åto vi middag med Krohn, Mario, Arnold Krogh (det kgl: danske porcellaine) och Mannerheim.
Söndag 8 juli 8 juli 1900
Alla äro så djupt bedröfvade öfver underrättelserna hemifrån. Mannerheim är här och vi tala ofta om allt detta djupt sorgliga.
13 Juli 1900 13 juli 1900
Osäker koppling Nu måste jag gå till utställningen der Mannerheim och fr. Elsa Lindberg vänta mig. De ha tiggt om att jag skall visa dem allt detta, då ej kunna se sjelfva.