Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

sydafrikansk president, boerledare

Källor

Paris 27 nov. 1900 27 november 1900
(Den storartade hyllningen för Gubben Krüger här är verkligen rolig att se – dreyfusarder och nationalister täfla att fira honom.)
Jag har ej sett onkel Paul, men väl stått med de tusentals menniskorna derutanför hotellet och ropat Vive Krüger!, vivent les Boers! – En massa halfvuxna pojkar (de som manifestera i Paris äro mest halfvuxna pojkar) stå och gnälla på gammal Boulanger melodi C'est Krüger / Krüger, Krügère / C'est Krügère qu'il nous faut! / Oh! Oh! Oh! Oh! Hvilket inte just är en värdig hyllning. Men läste en Monods tal till honom? Det är herrligt. Han var i spetsen för en Dreyfusard deputation, med Anatole France, de Pressensé, Psichari, Vaughan o.a. – L. M. läste upp talet här i ateliern just nu och Aino Ackté ropade "Men det är som om en finne skulle ha skrifvit det!" sade hon. "Det är allt det bästa vi tänka och vilja" sade L. M. och fr. Ackté sade i hastigheten sålunda den största kompliment åt sitt folk!
Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Har ni läst Krügers alla tal här? Han är ju en bondehöfding bara och talar med sådant allvar, sådan kraft och sådan takt att det är ej ett nöje. Entusiasmen för honom har varit allmän, alla ha mötts deri. Han hade med sig en dotterdotter Mlle Guttmann, som der utomordentligt söt ut. Gubben sjelf fick jag inte se fastän jag stod och väntade med plebs utanför Old England – han bodde midt emot hôtel Scribe.