Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

franska regeringens kommissarie för konstutställningar

Källor

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
Allt detta tillsammans gjorde att jag ej kom mig att skrifva – dessutom hade jag väntat bref, jag också hemifrån, och till slut blifvit så uppskrämd af Karin Bs och Aino Acktés berättelser om influenzans härjningar, att jag, som jag mins tänkte telegrafera då jag fick Berthas trefliga bref om Saglios besök samtidigt med Mammas.
Paris Lördag 9 mars 1901
Bara två ord för att säga att jag är så hjertligt glad åt Edra bref – en herrlig post i morgse – Mamma raskare, Ellan kry och glad och så ett bref från Saglio der han ber mig om Galléns, Järnefelts och Sibelius adresser för heders-legionens ordenskapitels räkning är det icke utmärkt ändå! Tänk om de nu verkligen få den, Och jag åtminstone få den tillfredsställelsen! Tala ännu ej om det.
Saglio bjöd mig på frukost och tackade så innerligt för Mammas, Ellans och systrarnas vänlighet "dans votre charmeante ville natale! –. Quel oasis après le désert de Pétersbourg!"
Jag skyndade till hans administrateur och skref ytterligare på listan Kajanus, Stigell och framförallt Saarinen. Får nu se hvad det blir af. Kanske Leygues är mindre toulousain än jag trott. Han skall varmt ha talat om den finska konsten ännu för några dagar sedan!
Saglio välsignade Er, talte om huru vackert och trefligt ni hade det.
*Saglio vill göra en fransk utställning i Hfors nästa höst, arrangerar den sjelf.