Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk författare, poet

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Ja, en massa saker får jag berätta när jag kommer hem – naturligtvis har nu rätt mycket glömts i brefven. Många lustiga episoder som t.ex. då den mycket "på drick" stadde poeten Daniel Fallström (kallade Fullström) presenterad för mig i Rydbergs matsal, och yttrade sin öfverraskning och entusiasm genom att falla på knä och kyssa min hand, till kyparenas outsägliga Gaudium – Lyckligtvis voro der mycket få gäster då. Han är med alla sina svagheter "et hjertemenneske" och det var något som var ganska rörande i denna explosion af entusiasm.